Pre-examiner for doctoral thesis

Holmberg, C. I. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Caenorhabditis Elegans as a Model for Human Synucleopathies
Periodmar 2007
ExaminandSuvi Vartiainen
Examination vidUniversity of Kuopio