Pre-examiner for Johanna Kurscheid's PhD Thesis

Korkeala, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Investigation into the role of live bird markets in the transmission and spread of highly pathogenic avian influenza in Bali and Lombok, Indonesia
Periodsep 2015
ExaminandJohanna Kurscheid
Examination vidMurdoch University
OmfattningInternationell