Pre-examiner for PhD thesis

Hultman, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandAntti Karkman
Examination vidUniversity of Helsinki