Pre-examiner for PhD thesis of Dina Lakayan Vrije Universiteit Amsterdam

Viitala, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period4 okt 2018
Examinand
OmfattningInternationell