Pre-examiner for Stina Leskelä's Doctoral Dissertation

Holmberg, C. I. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2020
Examinand
Examination vidUniversity of Eastern Finland