Pre-examiner for Taru Hilander's doctoral dissertation

Holmberg, C. I. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2017 → …
Examinand