Pre-examiner for Virve Hagren's PhD Thesis

Korkeala, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Food safety testing: Rapid molecular methods for chemical and biological hazards
Period2009
ExaminandVirve Hagren
Examination vidUniversity of Turku