Pre-examiner of a doctoral dissertation

Ojanen, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Fundamental rights in the European Union - towards higher law of the land? : a study of the status of fundamental rights in a broader constitutional setting
Period2 mar 2007
ExaminandMats Lindfelt
Examination vidÅbo Akademi