Pre-examiner of a doctoral thesis

Saksman, E. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Wavelets on Self-Similar Sets and the Structure of the Spaces M^(1,p) (E,μ)
Period2002
ExaminandJuho Rissanen
Examination vidUniversity of Jyväskylä