Pre-examiner of a doctoral thesis

Helmisaari, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Effect of waterlogging on boreal tree seedlings during dormancy and early growing season
Period22 jun 2016 - 8 jul 2016
ExaminandAi-fang Wang
Examination vidUniversity of Eastern Finland
OmfattningInternationell