Pre-examiner of a doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Candidate: Denys Teptiuk (University of Tartu)
Period2019
OmfattningInternationell