Pre-examiner of a doctoral thesis

Spronck, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Candidate: Denys Teptiuk (University of Tartu)
Period2019
Examinand
OmfattningInternationell