Pre-examiner of a Ph.D. thesis

Finel, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Enhancing the predictivity of in vitro - in vivo extrapolation
Periodsep 2008dec 2008
ExaminandROWLAND ANDREW
Examination vidFlinders University, ADELAIDE, Austral
OmfattningInternationell