Pre-examiner of a Ph.D. thesis at the University of Helsinki

Finne, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period1982
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki