Pre-examiner of a Ph.D. thesis at the University of Oulu

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2018
Examination vid
  • University of Oulu