Pre-examiner of doctoral dissertation

Lehti-Eklund, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer
Periodapr 2019
ExaminandMaria Kautonen
Examination vidJyväskylä universitet
OmfattningNationell