Pre-examiner of doctoral dissertation

Lehti-Eklund, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
Periodsep 2019
ExaminandAnne-Maj Åberg
Examination vidÅbo universitet