Pre-examiner of doctoral dissertation

Laiho, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: ATM, ATR and Mre11 complex genes in hereditary susceptibility to breast cancer
Period2007
ExaminandKatri Pylkäs
Examination vidUniversity of Oulu