Pre-examiner of doctoral dissertation

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Pim kinases in the regulation of hematopoietic cell fate
Period2005
ExaminandTeija Aho
Examination vid
  • University of Turku