Pre-examiner of doctoral dissertation: FL Pirjo Valtonen: Asymmetric dimethylarginine - assay methodology and serum levels in non-pregnant and pregnant women

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Asymmetric dimethylarginine - assay methodology and serum levels in non-pregnant and pregnant women
Period2009
ExaminandFL Pirjo Valtonen
Examination vid
  • University of Eastern Finland