Pre-examiner of doctoral theisi: Anita Isomaa- Myllymäki

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodjuni 2016juli 2016
Examination vid
  • Tampere