Pre-examiner of doctoral theses

Nordberg, C. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Pre-examiner of doctoral theses

Title of thesis: Att utöva sitt medborgarskap: spänningsfält kring delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning
Period18 jan 2014 - 18 mar 2014
ExaminandAnn-Marie Lindqvist
Examination vidUniversity of Helsinki