Pre-examiner of doctoral thesis

Maunula, L. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodfeb 2012mar 2012
ExaminandPia Jokela
Examination vidUniversity of Helsinki