Pre-examiner of doctoral thesis

Häyrinen-Alestalo, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: The genealogy of the sectorial research. From commissions and offices to a research system
Periodjun 2015sep 2015
ExaminandValtteri Vähä-Savo
Examination vidUniversity of Tampere