Pre-examiner of Doctoral Thesis

Väliverronen, E. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Media terveyden lähteillä
Period2010
ExaminandUlla Järvi
Examination vidJyväskylä