Pre-examiner of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2016
ExaminandBastian Niemeyer
Examination vid
  • Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), Germany