Pre-examiner of Doctoral Thesis

Makkonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2018
ExaminandKatty Huang
Examination vidETHZ
OmfattningInternationell