Pre-examiner of doctoral thesis

Tanskanen, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodjul 2019
Examinand
Examination vidUniversity of Jyväskylä
OmfattningNationell