Pre-examiner of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodnov. 2019
ExaminandNqobile Monate Mkolo
Examination vid
  • Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria
OmfattningInternationell