Pre-examiner of doctoral thesis

Freese, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Pre- and postnatal nutrition – target for allergy risk reduction
Period28 nov 2014
ExaminandKatri Niinivirta-Joutsa
Examination vidUniversity of Turku