Pre-examiner of doctoral thesis

  • Airi Palva (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Post-mortem changes, migration and association with alcoholic liver cirrhosis
Period2014
ExaminandSari Tuomisto
Examination vid
  • University of Tampere