Pre-examiner of doctoral thesis

Nevalainen, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Variation in the progressive
Periodsep 2014
ExaminandPaula Rautionaho
Examination vidUniversity of Tampere