Pre-examiner of doctoral thesis

Lohi, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodfeb 2015
ExaminandDiana Cousminer
Examination vidHelsinki