Pre-examiner of Doctoral Thesis: Efficient Delivery of Drugs to the Posterior Segment of Eye Using Nanoparticulate Systems

Santos, H. A. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Efficient Delivery of Drugs to the Posterior Segment of Eye Using Nanoparticulate Systems
Periodaug 2015okt 2015
ExaminandK. Venkateshwaran
Examination vidAnna University
OmfattningInternationell