Pre-examiner of doctoral thesis: Jari Portaankorva

Ruokanen, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period1 feb 2018 - 12 feb 2018
Examinand
OmfattningNationell