Pre-examiner of doctoral thesis: LL Laura Pöyhönen

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandLL Laura Pöyhönen
Examination vid
  • University of Tampere