Pre-examiner of doctoral thesis: LL Laura Pöyhönen

Saxen, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandLL Laura Pöyhönen
Examination vidUniversity of Tampere