Pre-examiner of doctoral thesis: LL Maria Hemming

Saxen, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandLL Maria Hemming
Examination vidUniversity of Tampere