Pre-examiner of doctoral thesis: LL Sohvi Kinnula

Saxen, H. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2012
ExaminandLL Sohvi Kinnula
Examination vidUniversity of Oulu