Pre-examiner of doctoral thesis of M.Sci Jing Zhang

Palva, A. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Development of gut microbiota in pigs and the effect of diet, antibiotics and other environmental factors
Period2014
ExaminandJing Chang
Examination vidWageningen University
OmfattningInternationell