Pre-examiner of Doctoral thesis: Pasi Rikkonen

Kola, J. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: ”Utilisation of alternative scenario approaches in defining the policy agenda for future agriculture in Finland
Period2005
ExaminandPasi Rikkonen
Examination vidU of Turku (Business School of Turku)