Pre-examiner of doctoral thesis (University of Tübingen, Germany)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Pre-examiner for Jan-Matthis Lückmann's doctoral thesis at the University of Tübingen, Germany.
Periodmaj 2022
OmfattningInternationell