Pre-examiner of doctoral thesis/Juha Lempiäinen

Lehtonen, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Ischaemia-Reperfusion-Induced Kidney Injury, Experimental studies on the effects of caloric restriction, AMPK activator AICAR and a2-adrenoceptor agonists in the rat
Period2014
ExaminandJuha Lempiäinen
Examination vidUniverisity of Helsinki