Pre-examiner of doctoral thesis/Miia Rytinki

Lehtonen, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: SUMOs in the regulation of transcriptional co-regulators RIP140 and PGC-1α and in the development of C. elegans
Period2011
ExaminandMiia Rytinki
Examination vidUniversity of Eastern Finland