Pre-examiner of doctoral thesis/Sanna Junttila

Lehtonen, S. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Study of Kidney Induction In Vitro Using Gene Expression Profiling and Novel Tissue Manipulation Techniques
Period2014
ExaminandSanna Junttila
Examination vidUniversity of Oulu