Pre-examiner of doctoral thesis/Sanna Junttila

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Study of Kidney Induction In Vitro Using Gene Expression Profiling and Novel Tissue Manipulation Techniques
Period2014
ExaminandSanna Junttila
Examination vid
  • University of Oulu