Pre-examiner of Eija Meriläinen's PhD Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Urban disaster governance: Resilience and rights in the unequal city
Period1 dec. 201924 jan. 2020
Examination vid
  • Hanken School of Economics
OmfattningNationell