Pre-examiner of PhD Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2016
ExaminandIikka Lantto
Examination vid
  • University of Oulu