Pre-examiner of PhD-thesis

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2012
Examination vid
  • University of Helsinki