Pre-examiner of PhD-thesis

Lappalainen, P. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2012
Examinand
Examination vidUniversity of Jyväskylä