Pre-examiner of PhD thesis

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Period2018
Examination vidUniversity of Eastern Finland (UEF)