Pre-examiner of PhD thesis

Kemell, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Period2018
Examinand
Examination vidUniversity of Eastern Finland (UEF)