Pre-examiner of PhD thesis

Kaminen-Ahola, N. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

MSc Mikko Konki: Implementation of new methods to identify DNA methylation marks for episodic memory impairment and Alzheimer’s disease.
Periodjun 2020 → …
Examinand