Pre-examiner of PhD thesis

Westerlund-Wikström, B. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period2002
ExaminandTiina Palomäki
Examination vidUniversity of Helsinki